CNBRASS管乐网

演奏乐器:圆号
艺术风格:现代音乐
音乐形式:暂无
难易程度:0
演奏乐器:暂无
艺术风格:现代音乐
音乐形式:铜管重奏
难易程度:0
演奏乐器:次中音/上低音号
艺术风格:古典音乐
音乐形式:暂无
难易程度:0
演奏乐器:圆号
艺术风格:古典音乐现代音乐
音乐形式:暂无
难易程度:4
演奏乐器:圆号
艺术风格:世界音乐现代音乐
音乐形式:暂无
难易程度:4
演奏乐器:长笛
艺术风格:古典音乐
音乐形式:暂无
难易程度:3
演奏乐器:暂无
艺术风格:世界音乐舞曲
音乐形式:交响管乐
难易程度:4
演奏乐器:单簧管
艺术风格:吉普赛音乐世界音乐
音乐形式:暂无
难易程度:5
演奏乐器:长笛
艺术风格:吉普赛音乐世界音乐
音乐形式:暂无
难易程度:5
演奏乐器:小号
艺术风格:世界音乐
音乐形式:暂无
难易程度:5
演奏乐器:巴松
艺术风格:古典音乐歌剧舞剧舞曲
音乐形式:暂无
难易程度:3.5
演奏乐器:单簧管
艺术风格:古典音乐歌剧舞剧舞曲
音乐形式:暂无
难易程度:3.5
演奏乐器:长笛
艺术风格:古典音乐歌剧舞剧舞曲
音乐形式:暂无
难易程度:3.5