CNBRASS管乐网

按乐器种类浏览: 长号

演奏乐器:长号
艺术风格:爵士乐
音乐形式:暂无
难易程度:0
演奏乐器:长号
艺术风格:现代音乐
音乐形式:交响管乐
难易程度:4
演奏乐器:长号
艺术风格:影视原声冲浪音乐
音乐形式:交响管乐
难易程度:5
演奏乐器:长号
艺术风格:古典音乐
音乐形式:暂无
难易程度:0
演奏乐器:长号
艺术风格:古典音乐
音乐形式:暂无
难易程度:0
演奏乐器:长号
艺术风格:现代音乐
音乐形式:交响管乐
难易程度:2
演奏乐器:长号
艺术风格:古典音乐
音乐形式:暂无
难易程度:4.5
演奏乐器:长号
艺术风格:古典音乐
音乐形式:暂无
难易程度:5
演奏乐器:长号
艺术风格:古典音乐
音乐形式:暂无
难易程度:4
演奏乐器:长号
艺术风格:古典音乐
音乐形式:交响管乐
难易程度:4.5
演奏乐器:长号
艺术风格:爵士乐放克
音乐形式:暂无
难易程度:0
演奏乐器:长笛单簧管萨克斯小号长号次中音/上低音号
艺术风格:摇滚乐民谣
音乐形式:暂无
难易程度:0