CNBRASS管乐网

按乐器种类浏览: 双簧管

演奏乐器:双簧管
艺术风格:古典音乐
音乐形式:暂无
难易程度:4
演奏乐器:双簧管
艺术风格:现代音乐
音乐形式:暂无
难易程度:3
演奏乐器:双簧管
艺术风格:古典音乐
音乐形式:暂无
难易程度:0
演奏乐器:双簧管
艺术风格:古典音乐
音乐形式:暂无
难易程度:0
演奏乐器:长笛双簧管
艺术风格:现代音乐
音乐形式:暂无
难易程度:3.5
演奏乐器:长笛双簧管巴松
艺术风格:古典音乐
音乐形式:木管重奏
难易程度:2
演奏乐器:双簧管
艺术风格:古典音乐
音乐形式:暂无
难易程度:0
演奏乐器:双簧管
艺术风格:古典音乐
音乐形式:暂无
难易程度:0
演奏乐器:双簧管
艺术风格:古典音乐歌剧舞剧
音乐形式:交响管乐
难易程度:4